alles draait om betrokkenheid

Dr. Spencer Kagan over de Kagan Coöperatieve Structuren

De Kagan Coöperatieve Structuren zijn wetenschappelijk onderzocht. Ook worden ze onderbouwd door de ervaring van scholen die succes hebben met Kagan Coöperatief Leren. 

De Kagan Coöperatieve Structuren integreren de meest krachtige principes, die volgen uit decennialang onderzoek. Uit de vele positieve effecten uit die onderzoeken blijkt betere leerresultaten, betere onderlinge verhoudingen (ook tussen minderheden en andere culturen), verbeterde sociale vaardigheden en een hogere zelfwaarding en waardering van anderen en de school.

De Kagan Coöperatieve Structuren zijn, zo blijkt uit onderzoek, effectieve gereedschappen voor lesgeven en coöperatief leren, meervoudige intelligentie, persoonlijkheidsontwikkeling, taal en emitionele intelligentie. 

 

Prof. John Hattie over coöperatief leren

Coöperatief leren heeft, vergelijken met individueel leren een effectgrootte van 0.59.

Lees verder...

Dr. Robert Marzano over coöperatief leren

Coöperatief leren is één van de negen didactische aanpakstrategieën die het meest van invloed zijn op schoolprestaties.

Lees verder ...

Kagan Coöperatief Leren is een project van :

  Logo Bazalt Groep liggend links RGB 2.0