alles draait om betrokkenheid

Dr. Robert Marzano over coöperatief leren

Coöperatief leren is één van de negen didactische aanpakstrategieën die het meest van invloed zijn op schoolprestaties.

Lees verder ...

Dr. Spencer Kagan over de Kagan Coöperatieve Structuren

De Coöperatieve Structuren zijn wetenschappelijk onderzocht. 

Lees verder...

Kagan Coöperatief Leren is een project van :

  Logo Bazalt Groep liggend links RGB 2.0