alles draait om betrokkenheid

Hoe verhogen we de taakgerichtheid van kinderen?

Kagan Coöperatief Leren bij OBS De Schatgraaf

Een interview met directeur Thea Bootsma van OBS De Schatgraaf in Arnhem. De school heeft ca. 370 leerlingen.        

Hoe verhogen we de taakgerichtheid van kinderen?
Deze vraag hield het managementteam van basisschool De Schatgraaf in Arnhem zo’n anderhalf jaar geleden bezig. Kagan Coöperatief leren leek een goede manier om te werken aan het verhogen van de ‘taakgerichtheid’. Het samenwerken in teamverband, de rolwisselingen en de variëteit aan beschikbare structuren sluiten goed aan bij de 21ste eeuwse vaardigheden waar men op de Schatgraaf aan werkt. De betrokkenheid van leerlingen vergroot door toepassing van de coöperatieve structuren, kinderen worden hierdoor individueel uitgenodigd om mee te doen. ‘Er is no escape,’ zegt Thea Bootsma.

Het team van de Schatgraaf zette voortvarende stappen. Na een studiemiddag op een andere school binnen het bestuur van Stichting de Basis, experimenteerden enkele leerkrachten zelf met verschillende werkvormen. Zij deelden hun ervaringen met het team van De Schatgraaf. Het enthousiasme binnen het team leidde ertoe dat de directie besloot te investeren in een gezamenlijke teamtraining van één hele studiedag en twee aparte dagdelen, gevolgd door twee rondes MomentCoaching voor het gehele team van 24 leerkrachten. Tijdens de scholingsdagen werden telkens nieuwe coöperatieve werkvormen geïntroduceerd en geoefend. Het mooie van Kagan Coöperatief Leren is dat het meteen na de eerste studiedag al toepasbaar is! De MomentCoaching geeft na enige oefentijd leerkrachten individuele feedback op maDe samenwerking en betrokkenheid van kinderen is enorm toegenomen, hetgeen de taakgerichtheid ten goede komt volgens Thea Bootsma. Cruciaal in het proces lijkt te zijn:

  • De rol van de schoolleider, die in kan schatten of het team toe is aan deze verandering en die bij kan sturen als dat nodig is;
  • De klik met de trainer, ook als het gaat om de feedback in de MomentCoaching;
  • Het werk van de stuurgroep (leerkracht onderbouw, leerkracht bovenbouw, de intern begeleider en directeur) als ‘aanjaagteam’ dat Kagan Coöperatief Leren agendeert op de team- en bouwvergaderingen;
  • Het betrekken van de ouders door hen goed te informeren.

Het team van De Schatgraaf is bijna een jaar met Kagan Coöperatief Leren aan het werk en er is een mooie ontwikkeling in alle groepen zichtbaar. Het sluit naadloos aan bij het opbrengstgericht werken en gaat echt om samenwerkend leren voor leerkrachten én leerlingen!

Samen leer je meer en beter

... en het is veel leuker!

Het is een hele uitdaging: alle leerlingen motiveren en actief betrekken bij de les. Het wordt nog mooier als je ze ook nog veel van elkaar laat leren.

Lees het artikel.

Nu bereik ik alle leerlingen

Coöperatief Leren, bijna alle onderwijsprofessionals kennen het begrip. De aanpak, die de Amerikaanse Dr. Spencer Kagan daarvoor ontwikkelde, is wereldwijd bekend en dat komt vooral door de coöperatieve structuren. HCO-adviseurs Iris Borup en Sandra Lousberg volgden de Kagan-bootcamp in Amerika en zijn vastbesloten zoveel mogelijk scholen de essentie van Coöperatief Leren te laten ervaren.

Lees het artikel.

Kagan Coöperatief Leren is een project van :

  Logo Bazalt Groep liggend links RGB 2.0