alles draait om betrokkenheid

Samen leer je meer en beter

Het is een hele uitdaging: alle leerlingen motiveren en actief betrekken bij de les. Het wordt nog mooier als je ze ook nog veel van elkaar laat leren. Bij dr. Spencer Kagan, een van de grondleggers van het coöperatief leren, staan zowel de cognitieve als de sociale vaardigheden centraal. Zijn aanpak krijgt wereldwijd veel bijval. Wat is zijn geheim?

Ook de bekende onderwijswetenschappers als Robert Marzano (Wat werkt in de klas) en John Hattie (Visible Learning) hebben dat aangetoond en zijn een warm pleitbezorger van de aspecten die Spencer Kagan heeft uitgewerkt in zijn aanpak van coöperatief leren. Kagans gestructureerde vorm van coöperatief leren verhoogt de betrokkenheid bij leerlingen en heeft een positieve invloed op leerprestaties, persoonlijkheidsontwikkeling, sociale en emotionele ontwikkeling en metacognitie. Ook uit andere studies blijkt dat coöperatief leren tot significant betere leerprestaties kan leiden dan individueel leren. Kagan Coöperatief Leren is zeer effectief in het basisen speciaal onderwijs, maar wordt inmiddels ook op het vo en mbo toegepast.

Hechte samenwerking

Directeur Maas van Beek van twee Zevenbergse basisscholen onderstreept deze conclusies. ‘Op De Arenberg werken we in alle groepen met coöperatief leren. Ik ben bijzonder positief over de resultaten. En dan niet alleen over de leeropbrengsten, maar ook de tevredenheid van leerlingen, ouders en leerkrachten is gestegen. De hechte samenwerking die coöperatief leren voorstaat, heeft hier nadrukkelijk aan bijgedragen. Samenwerken zit mensen blijkbaar in het bloed. Dat vinden we leuk en daar worden we blij van. Ook de leerkrachten ervaren dit. Ze zien dat de leerlingen meer betrokken zijn, dat ze de stof leuker en uitdagender vinden en dat er nog steeds progressie in zit. En dat stemt de leerkracht natuurlijk weer positief.’

Download het volledige artikel uit PO Management, editie april 2016. 

 

Hoe verhogen we de taakgerichtheid van kinderen?

Een interview met directeur Thea Bootsma van OBS De Schatgraaf in Arnhem. 

Lees het interview.

Nu bereik ik alle leerlingen

Coöperatief Leren, bijna alle onderwijsprofessionals kennen het begrip. De aanpak, die de Amerikaanse Dr. Spencer Kagan daarvoor ontwikkelde, is wereldwijd bekend en dat komt vooral door de coöperatieve structuren. HCO-adviseurs Iris Borup en Sandra Lousberg volgden de Kagan-bootcamp in Amerika en zijn vastbesloten zoveel mogelijk scholen de essentie van Coöperatief Leren te laten ervaren.

Lees het artikel.

Kagan Coöperatief Leren is een project van :

  Logo Bazalt Groep liggend links RGB 2.0