alles draait om betrokkenheid

Gratis webinar Breinvriendelijk Leren

Ben jij al bekend met Kagans Coöperatieve structuren? Wist je dat je de structuren die Spencer Kagan ontwikkelde nóg slimmer kunt gebruiken?

Want naast dat leerlingen behoefte hebben aan bewegen, praten, samenwerken, heeft hun brein ook behoeften. Als je die behoeften leert kennen, daar op inspeelt met activiteiten en structuren, stem je af op hoe het brein van nature leert. Leren gaat dan nog beter.

Uitbouwen van kennis over brein & leren
Je bent bekend met Kagan Coöperatief Leren. Door je kennis verder uit te bouwen krijgt coöperatief leren een extra dimensie, en leren leerlingen nog beter. Én, het frist ook je kennis van coöperatief leren op, een prima manier om je handelen in de klas krachtiger te maken. Want je weet dat de opbrengst schuilt in de details van het toepassen. Je zult het merken aan de betrokkenheid van je leerlingen en hun leerresultaten.

Brein & Leren
Met de werkwijze Brein & Leren krijg je meer begrip van het brein en hoe het brein informatie verwerkt, onthoudt en kan terughalen. Kagan geeft in zijn boek tools, tips, hersenweetjes en structuren om in je lessen rekening te houden met het brein, zodat leren soepeler verloopt. Daarnaast is er natuurlijk de opbrengst die je gewend bent van Kagan Coöperatief Leren: gelijke deelname, individuele aanspreekbaarheid, positieve wederzijdse afhankelijkheid en simultane actie. Je leerlingen zijn betrokken en werken harder dan jij. En dat biedt jou meer gelegenheid om ontwikkelingsniveau van alle leerlingen te volgen.

Kennismaken met Brein & Leren?
Volg het gratis webinar op 5 november 2018! Je maakt kennis met 1 van de breinprincipes en we vertellen je hoe je deze kunt benutten om je leerlingen nog gemakkelijker te laten leren.
Let op: we gaan er van uit dat deelnemers aan dit webinar kennis hebben van of al werken met coöperatieve structuren.

Schrijf je snel in, want er is beperkt plaats!

Gratis webinar Kagan Brein & Leren
5 november 16.15 tot 17.00 uur

 

       
  Meld vandaag aan!  
       

 

Kagan Coöperatief Leren is een gezamenlijk project van :

partner logo bazalt partner logohco partner logo rpcz