alles draait om betrokkenheid

Wat een superleuk én handig boek coöperatieve werkvormen hebben jullie geschreven. Er staan weer zoveel inspirerende ideeën in! Vooral de ' lege' formats waarin je je eigen lesstof kwijt kunt, zijn handig.

Ineke Arens - Bs De Vijfhoeven Vlijmen

NIEUW! Coöperatieve Werkvormen

Coöperatieve Werkvormen voor elke groep en ieder vakCooperatieve werkvormen cover

Als je coöperatieve werkvormen gebruikt, zijn alle deelnemers in je groep betrokken bezig. Er is niet slechts één leerling die antwoord geeft, maar iedereen denkt na over een antwoord en bespreekt dat met zijn teamgenoten (vaak in twee- of viertallen). De teamgenoten geven feedback. Door leerlingen op deze manier te laten samenwerken, verbeteren hun leerresultaten aanzienlijk, zo blijkt uit onderzoek.

Coöperatief Leren is iets anders dan samenwerken of groepswerk. Bij ‘normaal’ groepswerk zie je vaak dat enkele teamleden de kar trekken en de rest achterover leunt. Dit bevordert de leerprestaties juist niet. Daarom bedacht dr. Spencer Kagan een aantal coöperatieve werkvormen, waarin de basisprincipes van goed coöperatief leren ingebouwd zijn: elke leerling doet mee en ieder groepslid is aan te spreken op het eindresultaat.

In dit boek vind je 59 van deze coöperatieve werkvormen. Het zijn didactische structuren: de werkwijze/structuur staat vast, maar de inhoud niet. Die voeg je zelf toe. Dit betekent dat je deze structuren kunt inzetten in iedere groep en voor elke les. Zowel in primair en voortgezet onderwijs als beroepsonderwijs. Bij elke Kagan-structuur staan concrete tips voor toepassingen.

 

Bekijk en bestel hem hier

 

Kagan Coöperatief Leren is een project van :

  Logo Bazalt Groep liggend links RGB 2.0