alles draait om betrokkenheid

Aangeleerde hulpeloosheid voorkomen? 12 tools om een growth mindset te stimuleren

Waarom houden sommige leerlingen vol als het tegenzit en blinken ze uit op school, terwijl anderen gemakkelijk opgeven,Waarom houden sommige leerlingen vol als het tegenzit en blinken ze uit op school, terwijl anderen gemakkelijk opgeven,zich terugtrekken en minder goede cijfers halen? Er bestaan twee theorieën die het verschil tussen leerlingendie goed presteren en leerlingen in de gevarenzone beter verklaren dan het verschil in hun intellectuele capaciteiten:de theorieën over de growth mindset en over aangeleerde hulpeloosheid. Hiermee kunnen we voorspellen wieveerkracht zal tonen en wie op zal geven. Door deze theorieën te begrijpen en toe te passen, kunnen we een growthmindset cultiveren en aangeleerde hulpeloosheid voorkomen.

pdflees het hele artikel...

Kagan Coöperatief Leren is een project van :

  Logo Bazalt Groep liggend links RGB 2.0