alles draait om betrokkenheid

Fasen voor de invoering van Kagan Coöperatief Leren

Nieuwe leraar in het team?

Ze kunnen deelnemen aan de trainingen voor open inschrijving om snel mee te kunnen draaien met het team. Data en locaties van trainingen vind je op www.cooperatiefleren.nl/openinschrijving.

Kagan Coöperatief Leren is een project van de Bazalt Groep

 

Directeur René Veenstra van De Meridiaan in Alphen aan de Rijn:

'De coaching leverde de leerkrachten meer winst op dan zij zelf van te voren vermoed hadden!'

 

Bazalt heeft veel ervaring met coaching. We ontwikkelden meerdere vormen:

Moment coaching

een directe manier van coaching tijdens de uitvoering van een didactische structuur in de eigen praktijk van de leraar. De coach geeft de leraar een tip waarvan deze meteen het effect in de les kan waarnemen.

Co-teaching in de dagelijkse praktijk

Coach en leraar bereiden kort samen voor en voeren na elkaar ieder een onderdeel van de les uit. De leraar kan ‘de kunst afkijken’ in een vertrouwde omgeving, in de eigen situatie en krijgt tijdens de uitvoering meteen ondersteuning van de co-teacher.

Demo-coaching

De Bazalt-trainer/coach demonstreert in de groep van de leraar een strategie die de leraar wil ontwikkelen of waarin hij vaardiger wil worden. Deze vorm passen we vaak toe om leraren een beeld te geven van de betekenis en de mogelijkheden van een strategie in zijn of haar eigen groep.

Neem contact op met uw trainer voor een advies over coaching die past bij uw situatie. 

 

 

Pagina 1 van 2

Kagan Coöperatief Leren is een gezamenlijk project van :

partner logo bazalt partner logo hco partner logo rpcz